سنگ سنترلس

در واحد سنگ سنترلس با بهره گیری از انواع دستگاه های سنگ سنترلس براساس سفارش و مطابق با استاندارد های رایج ومتداول , عملیات سنگ زنی و پرداخت نهایی بر روی انواع شافت های .فولادی از قطر ۱۰۰میلیمتر جهت مصرف در کلیه صنایع انجام می گیرد

محصولات تولیدی این واحد ازلحاظ صافی سطح , تاب و موج و عیوب سطحی و تلرانس ابعادی .کنترل و مطابق سفارش عرضه می شود